Zapisy licencyjne

Prawa autorskie:

  1. Platforma „Nie daj się nabrać!” stworzona została przez Fundację Ja, Nauczyciel w ramach realizacji zadania Patriotyzm Jutra - nazwa projektu - “Historia Interaktywnie”. Majątkowe prawa autorskie do udostępnionego utworu należą do Fundacji Ja, Nauczyciel. Treść Licencji jest dostępna na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl”.

  2. Jeżeli Licencjodawca oddzielnie nie postanowił inaczej, Licencjodawca, w możliwie najszerszym zakresie, oferuje utwór licencjonowany w takiej formie, w jakiej zapoznał się z nim licencjobiorca i nie udziela żadnych zapewnień, ani jakiegokolwiek rodzaju gwarancji, dotyczących utworu licencjonowanego, ani wynikających z wyraźnego postanowienia, dorozumianych, ustawowych, ani jakichkolwiek innych. Obejmuje to, bez ograniczeń, rękojmię, zbywalność, przydatność do konkretnego celu, brak naruszeń praw innych osób, brak ukrytych lub innych wad, dokładność, występowanie lub niewystępowanie wad widocznych jak i ukrytych. W przypadku, gdy wyłączenie gwarancji nie jest dozwolone w całości lub w części, niniejsze wyłączenie może nie mieć zastosowania do licencjobiorcy.

 

Zadanie dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".

Większość zdjęć użytych na platformie jest wygenerowana przez SI Dall-E
Licznik unikalnych odwiedzin: 3822